Kalite Politikamız

Beta Medikal olarak pazara Müşteri Memnuniyeti’nin sürekliliğini sağlayacak kalitede ürünler sunmak temel kalite politikamızdır.Bu amaç doğrultusunda ;

  • Gelişen ulusal ve uluslararası tıp teknolojisini takip ederek, bu paralelde oluşacak müşteri taleplerinin zamanında tespit edilerek bu beklentileri karşılayacak ürünlerin pazara sunulması,
  • Yurtiçi ve yurtdışı resmi teknik standartları kabul ederek pazara sunulan ürünün standartlarda öngörülen teknik spesifikasyonlara sahip olması,
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla,kalitede sürekliliğin sağlanması,ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi
  • Yurtiçi ve yurtdışında satış öncesi ve sonrası hizmetlerimiz ve müşteri işbirliğimizde süreklilik sağlanarak müşterilerimizden gelen bilgiler doğrultusunda tedarikçilerimizle birlikte kaliteye yön verilmesi,
  • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması, bu esaslar doğrultusunda Kalite Yönetim Sisteminde sürekli iyileştirme ve gerekli olan kaynakların kullanılarak tüm çalışanlarında eğitim ve motivasyon anlamında desteklenmesi,

temel kalite politikalarımız olarak belirlenmiştir.