Yüz Maskelerinin Çevresel Etkisi

COVID-19’un yayılmasını önlemedeki olumlu etkileri sayesinde yüz maskeleri, günlük hayatımızda bir zorunluluk haline geldi. Yoğun maske kullanımı nedeniyle, kullanılmış maskelerin kamusal alanlarda yığılması gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıktı.

Yüz maskelerinin malzemesinin hafifliği ve kullanım süresinin kısa olması göz önüne alındığında, kullanılmış maskelerin kaçınılmaz bir biçimde toplu olarak doğal alanlara bırakılıyor.

Ayrıca bu maskelerin doğal alanlara dökülen diğer plastik çeşitlerine benzer şekilde çevresel etkileri, maske atıklarının yaban hayvanları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yutulabileceğini, solunum ve sindirim sistemi sorunu yaratabileceğini veya açlıktan ölüme yol açabilir durumda.

Çevresel atık sorununun çözülmesinin ve geri dönüşümün sürdürülebilir bir dünya için yadsınamaz derecede gerekli olduğu düşünüldüğünde, bu çalışmaların önemi bir kez daha anlıyoruz.